Christinas Förskolor

Dagsrutiner för barnen

07.30 Frukost

09.00 Delas barnen upp avdelningsvis där förmiddagens aktiviteter börjar

11.00 Samling och morotsmums

11.15 Lunch

12.15 Vila, sovvila för de yngsta och sagovila för de äldre barnen

Efter vilan är det fri lek

14.30 Mellanmål

15.30 Avdelningarna slås ihop för ute- eller innelek