Christinas Förskolor

Dagsrutiner för barnen

09.00 Delas barnen upp avdelningsvis där förmiddagens aktiviteter börjar

11.00 Samling och morotsmums

11.15 Lunch

12.15 Vila

Efter vilan är det fri lek

14.30 Mellanmål

15.30 Avdelningarna slås ihop för ute- eller innelek