Christinas Förskolor

Om förskolan

Lyckostugan är en liten förskola med plats för 34 barn. Förskolan är indelad i tre avdelningar. Solen för de allra minsta, ca 10 barn, Stjärnan för 3-4 åringar, ca 14 barn och Satelliten för våra äldsta barn, ca 10 barn.

Vår målsättning är att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö där barn, föräldrar och personal ska trivas.

Vi erbjuder en verksamhet som ger barnet möjlighet att utvecklas genom lek och lärande, friskvård och mental träning. Barnet ska ges verktyg att styra sin tanke, våga säga ja och våga säga nej. Att tro på sig själv och vara positivt tänkande. Vi arbetar aktivt för att barnet ska känna sitt och andras värde.

Detta arbetssätt ska genomsyra hela verksamheten där vi arbetar med barns språk-utveckling, matematik, naturvetenskap, teknik, motorik och skapande och följer läroplanens uppsatta mål. Vi tillämpar och utvecklar en pedagogik ur ett holistiskt perspektiv, holistisk betyder helhet. Vi anser att både huvud, kropp och själ ska må bra för att kunna tillgodose sig kunskaper och sociala färdigheter.

Vår vision är att alla barn som går på vår förskola ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende, Vi vill skapa en förskola där alla känner sig delaktiga och respekterade utifrån sina behov och förutsättningar. Vi vill ge alla barn en så bra start i livet som möjligt när det gäller kost och hälsa och att det ska råda en positiv och harmonisk stämning på förskolan så att det blir en utvecklande och tillåtande miljö för både barn och vuxna.