Christinas Förskolor

Avgifter

Vi följer Stockholms stad regler för maxtaxa.

Information om avgifter för förskola:
https://forskola.stockholm/avgifter/