Christinas Förskolor

Lyckostugan

Lyckostugan är en liten förskola med plats för 34 barn. Förskolan är indelad i tre avdelningar.

Vår målsättning är att skapa en varm, personlig, lärande och utvecklande verksamhet där barn och vuxen trivs och växer och får utrymme att vara sitt allra bästa jag.
Viktigt för oss är givetvis att vi skapar förutsättningar för barnets livslånga lärande och vi vet att det är när vi ser hela individen och när vi intar ett holistiskt perspektiv som vi ger de bästa förutsättningarna för personlig utveckling och lärande. Läs mer om vårt holistiska synsätt, du hittar dokumentet i listan till vänster.Detta förhållningssätt ska genomsyra hela verksamheten där vi arbetar med barns språkutveckling, matematik, naturvetenskap, teknik, motorik och skapande och följer läroplanens uppsatta mål.

Vår vision är att alla barn som går på vår förskola ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende, Vi vill skapa en förskola där alla känner sig delaktiga och respekterade utifrån sina behov och förutsättningar. Vi vill ge alla barn en så bra start i livet som möjligt när det gäller kost och hälsa och att det ska råda en positiv och harmonisk stämning på förskolan så att det blir en utvecklande och tillåtande miljö för både barn och vuxna.

Solen40liggande.jpg Solen

för våra allra minsta.
En avdelning med bara 8 barn och två pedagoger!
Det är så fint att kunna erbjuda en lugn, harmonisk och trygg start helt i början av förskolelivet.
Det lilla barnet får i lugn och ro lära känna och knyta kontakt med pedagogerna och de andra barnen. Vi inspirerar till det livslånga lärandet, skapar en trygg, stabil och tydlig vardag.
Här fyller vi på succesivt med aktiviteter allt efter att barnen känner sig hemma och trygga och vi har hunnit lära känna varandra ordentligt.

stjarnan90.jpg Stjärnan

för våra 2-4 åringar. (Åldrarna kan variera efter totala antalet barn på förskolan)
Här utgår vi ifrån barnens intressen, nyfikenhet och kunskapssökande då vi utforskar, utformar och upptäcker vår omvärld. Det är spännande och lärande dagar för både barnen och oss två pedagoger.
Vårt sökande efter kunskap och upplevelser leder oss till en mängd områden så som experiment, skapande, skogen och naturen, dans och musik, färg och form. I den här åldern utvecklas språket enormt och allt vi gör och allt vi planerar ger stort utrymme till språklig utveckling, bekräftelse och stimulans och inspiration.
Det är utifrån vår trygga, stabila grundverksamhet där barnen har en tydlig inramning och hög igenkänning i strukturen som gör att vi kan utforska, upptäcka och föra in en mängd aktiviteter.

Satelliten40.jpg Satelliten

för våra 3-5 åringar, (Åldrarna kan variera efter totala antalet barn på förskolan).
Intresse och nyfikenhet får Satelliten att utforska och upptäcka sin omvärld på ytterligare nya plan och på nya nivåer. Aktiviteter som är återkommande är bland annat: Skogen, skridskoåkning på vintern, skolförberedande aktiviteter, bokstäver, siffror, färger och former, teknik/vardagsteknik, social samvaro, berättande/återberättande, fritt skapande och experiment.
Sista terminen för våra allra äldsta handlar alltid om att göra sig redo för att lämna förskolans trygga vrå och förbereda sig på att ta sig an allt som skolan kan erbjuda.