Christinas Förskolor

Kontakt

Lyckostugan
Langelandsgatan 41
164 43 Kista
Telefon 08-751 89 96.
lyckostugan@christinasforskolor.se

Solen:
0760-28 92 13
lyckostuganmanen@gmail.com

Stjärnan:
0760-09 92 42
stjarnanlyckostugan@gmail.com

Satelliten:
0793-27 68 71
lyckostugansatelliten@gmail.com

Vi svarar inte alltid i telefon under verksamhetstid, men tala gärna in ett meddelande så ringer vi upp senare.

Vår 24-timmarsregel: Har du som förälder frågor eller synpunkter på vår verksamhet kan du ta kontakt med vår förskolechef genom att ringa eller mejla. Vi kanske inte kan lösa ett problem på 24 timmar men ett samtal ska alltid erbjudas där vi gemensamt diskuterar fram en lösning. Vi erbjuder alltid enskilda samtal för att lösa eventuella problem eller om man har andra funderingar man som förälder behöver diskutera.

Blankett för klagomål

För anonym kontakt skicka ett brev till Fsk Lyckostugan, Langelandsgatan 41, 164 43 Kista.

Rektor och skolchef: Tommie Holmgren

lyckostugan@christinasforskolor.se