Christinas Förskolor

Blanketter och Dokument

Vistelsetidsblankett

Skriv ut och fyll i och lämna till förskolan.
Den nya vistelsetiden är giltig 2 veckor efter att blanketten är inlämnad, daterad och underskriven av ansvarig på förskolan. Kopia på den underskrivna blanketten ska ges till dig.
Blanketten hittar du här:
Klicka här: länktext

Blankett för skadeanmälan vid olycksfall

Blankett för skadeanmälan vid olycksfall eller personskada. Kollektiv olycksfallsförsäkring St Erik Olycksfall.
Klicka här:
länktext