Christinas Förskolor

Regler för barnintag

Barn antas enligt nedanstående prioriteringsordning:
1. Syskonförtur, där prioriterar vi syskon till barn som redan går på förskolan.
2. Kötid, anmälningsdatum.

Vill du ställa ditt barn i vår kö så får du gå in på http://www.stockholm.se/forskola, Min barnomsorg och göra ditt val där, tänk på att du måste ha e-legitimation. Har du inte e-legitimation går det att ta kontakt med utbildningsförvaltningen.