Christinas Förskolor

Regler för barnintag

1. Barn i behov av särskilt stöd.
2. Syskonförtur, där prioriterar vi syskon till barn som redan går på förskolan.
3. Kötid, anmälningsdatum.
Därutöver placeras barn utifrån om den lediga platsen finns i små- respektive storbarnsgrupp.

Vill du ställa ditt barn i vår kö så får du gå in på http://www.stockholm.se/forskola, Min barnomsorg och göra ditt val där, tänk på att du måste ha e-legitimation.